सार्वजनिक खरिद / बोलपत्र सूचना


सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रममा सेवा करारमा जनशक्ति लिने सम्बन्धमा

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रममा सेवा करारमा जनशक्ति लिने सम्बन्धमा दरखास्त दस्तुर निम्नानुसार हुने छ । ईन्जिनियरः- १०००/- सव-ईन्जिनियरः- ४००/- कार्यालय...
थप पढ्नुहोस ...

वार्षिक खरिद योजना २०७२/०७३

यहाँ click गर्नुहोस JinchiSkip to toolbar