सूचना तथा समाचार


सुचना ।

जिविस बोर्डको बैठकको निर्णयानुसार २४औं जिल्ला परिषदबाट पारित भएका जिविस आन्तरिक स्रोत तर्फ र जिविस अनुदान तर्फका योजनाहरु र रकमहरु...
थप पढ्नुहोस ...सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रममा सेवा करारमा जनशक्ति लिने सम्बन्धमा

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रममा सेवा करारमा जनशक्ति लिने सम्बन्धमा दरखास्त दस्तुर निम्नानुसार हुने छ । ईन्जिनियरः- १०००/- सव-ईन्जिनियरः- ४००/- कार्यालय...
थप पढ्नुहोस ...सार्वजनिक सुनुवाईमा सहभागिता सम्बन्धी सूचना !

यहि मिति २०७३/०७/२९ गते दिनको १ बजे जिल्ला विकास समितिको कार्यालय दाङको आयोजनामा जिल्ला स्तरिय सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम विजौरी गाविस...
थप पढ्नुहोस ...


Skip to toolbar