जिल्ला सभाका निर्णयहरु


दोस्रो जिल्ला सभाका निर्णयहरू

१) दाङ बिकास सल्लाहकार परिषदमा दाङका सङ्घीय सँसद र प्रदेश सभाका माननीय सभासद्ज्यूहरूलाई आमन्त्रित सल्लाहकारमा राख्ने निर्णय गरियो । २)...
थप पढ्नुहोस ...
Skip to toolbar