सुचना ।

जिविस बोर्डको बैठकको निर्णयानुसार २४औं जिल्ला परिषदबाट पारित भएका जिविस आन्तरिक स्रोत तर्फ र जिविस अनुदान तर्फका योजनाहरु र रकमहरु निम्नानुसार छन । यही मंसिर मसान्त भित्र उपभोक्ता समिति गठन गरी जिविसमा संपर्क गर्न सबै सरोकारवालाहरुलाई अनुरोध गरिन्छ ।

आन्तरिक तर्फ

जिविस अनुदान तर्फ

 

Skip to toolbar