सार्वजनिक सुनुवाईमा सहभागिता सम्बन्धी सूचना !

यहि मिति २०७३/०७/२९ गते दिनको १ बजे जिल्ला विकास समितिको कार्यालय दाङको आयोजनामा जिल्ला स्तरिय सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम विजौरी गाविस कार्यालयको प्राङ्गणमा हुने भएकोले उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

-जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, दाङ

Skip to toolbar